Pozývam Vás na výstavu CONECO racioenergia

Sľúbil sme Vám, že tento rok budeme pri Vás ešte bližšie ako bežne a to formou výstav. Prichádza v poradí druhá výstava CONECO racioenergia 2023 a my tam budeme.
Dovoľte, aby sme Vás pozvali na druhé takéto stretnutie s nami a to v dňoch 22. až 25. marca 2023 na výstavisko Incheba v Bratislave na výstavu CONECO racioenergia 2023.