Výstava CONECO RACIOENERGIA

Pozývam Vás na výstavu CONECO racioenergia Sľúbil sme Vám, že tento rok budeme pri Vás ešte bližšie ako bežne a to formou výstav. Prichádza v poradí druhá výstava CONECO racioenergia 2023 a my tam budeme. Dovoľte, aby sme Vás pozvali na druhé takéto stretnutie s nami a to v dňoch 22.