Naši chlapci v Taliansku

Koncom marca sme sa zúčastnili produktového a servisného školenia u nášho dodávateľa, jedného z najväčších výrobcov dávkovacích zariadení.
Boli to 4dni plné zaujímavých informácií. Naši servisno-sanitačný pracovníci si odtial odniesli nové skúsenosti a poznatky.