Sanitácia a servis

Proces sanitácie a údržby kladie vysoké nároky na špecializované vybavenie sanitačnej miestnosti a na odborne vyškolený personál, ktorý sa musí neustále vzdelávať v požiadavkách na najnovšie hygienické a technické postupy. Všetky dávkovače svetových výrobcov podliehajú prísnym normám, ako aj deklaráciam kvality na úrovni hygieny a elektrického zabezpečenia. Hygienická kontrola a odborné ošetrenie dávkovača našim technikom sa vykonáva 3x do roka a v prípade umiestnenia dávkovača v záťažovom prostredí sa tento interval upraví podľa aktuálnej potreby a stavu zariadenia.

Naše garancie

  • Moderne vybavené sanitačné a testovacie strediská
  • Pravidelné technické a hygienické kontroly
  • Dostupná sieť servisných centier
  • Skúsený odborný tím pracovníkov
  • Využívanie moderných technológií a postupov
  • Používanie originálnych náhradných dielov