Náš príbeh sa začal písať 2. júna 1998. S jednoduchou myšlienkou prinášať ľuďom zdravú vodu na dosah sme si začínali plniť svoj cieľ iba s niekoľkými priateľmi.

Dnes plníme našu víziu s už viac ako 100 zamestnancami, ktorí sa starajú o tisíce dávkovačov u viac ako 3000 klientov.

Spoločnosť AQUA PRO postupne rástla a v súčasnosti je lídrom v poskytovaní pitného režimu pre firemných klientov na Slovensku.

Naše zdroje pramenitej vody AQUA PRO sa nachádzajú v tých najkrajších a na vodu najkvalitnejších lokalitách Slovenska. Na úpätí Vihorlatských vrchov, viac ako 130 metrov pod povrchom a v tesnej blízkosti Korytnických minerálnych prameňov z hĺbky 64 metrov plníme pre Vás to najlepšie, čo nám príroda ponúka. Čistá príroda, vulkanický pôvod Vihorlatských vrchov a miesto zdroja zaručujú kvalitu,čistotu a stálosť zloženia pramenitej vody AQUA PRO. Pramenitá voda AQUA PRO je nesýtená, nízkomineralizovaná pramenitá voda. 

Naši zákazníci ročne vypijú viac ako 15 miliónov litrov pramenitej vody. 

Dnes by sme chceli aj Vám priniesť zdravú vodu na dosah…

AQUA PRO EUROPE 2015 – 2018

AQUA PRO EUROPE, a.s., ako líder na trhu v zabezpečovaní pitného režimu pre firemnú klientelu sa neustále zameriava na hodnoty, ktoré tvoria základ úspechu každej spoločnosti:

Kvalita: Prísne dodržiavanie postupov vo výrobe, pri inštalácii zariadení, ich sanitácii a revitalizácii, niekoľkostupňová kontrola a evidencia pri každom procese, nám umožňuje garantovať dodávku služby pitného režimu na tej najvyššej úrovni.

Bezpečnosť: Vzhľadom k povahe nášho podnikania je pre nás jedným zo základných pilierov nielen bezpečnosť našich zamestnancov, ale aj bezpečnosť a nezávadnosť samotnej služby, ktorú pre Vás zabezpečujeme.

2016 Audit NSF

NSF International je nezávislá akreditovaná organizácia, ktorá je zameraná na tvorbu noriem a postupov s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť potravinárskych produktov, ochranu vody a životného prostredia.

Audit zahŕňal kontrolu kvality zdroja, jeho zabezpečenie, pracovné prostredie, bezpečnosť budovy, kontrolu výrobnej linky a podporných zariadení, kontrolu systémov riadenia kvality, dodržiavanie hygienických noriem a postupov, kontrolu logistiky a distribučného procesu, školenia zamestnancov a bezpečnosť pri práci.

Všetci naši klienti tak získavajú garanciu dodania bezpečného pitného režimu pre svojich zamestnancov.

2017 Laboratórium

Zriadenie vlastného mikrobiologického laboratória bolo logickým krokom pri našej snahe zabezpečiť maximálny dôraz na bezpečnosť, kvalitu prameňa a hotového výrobku na dennej báze. Z našich distribučných centier tak voda odchádza k zákazníkovi až po otestovaní vzoriek vody každej výrobnej šarže s negatívnym výsledkom a nulovou toleranciou akejkoľvek kontaminácie.

Zákazník sa preto môže spoľahnúť, že dodaná voda vždy spĺňa všetky kvalitatívne a legislatívne požiadavky na pramenitú vodu.

2018 Nová plniaca linka

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov v našej spoločnosti vnímame ako základný pilier dlhodobého vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ, a preto v snahe maximálne zefektívniť výrobu a eliminovať prácu s bremenom na minimum, sme začiatkom roka 2018 zakúpili a inštalovali novú plniacu linku Bardi 1200 a robotický zakladač ACMI.

Dva nezávislé zdroje a vysokokapacitné plniace linky tak dávajú našim zákazníkom istotu, že voda im bude vždy dodaná tak, ako od nás očakávajú.

2018 SaniBox

Tento projekt po niekoľkoročnom vývoji a práci našich vlastných zamestnancov sa stal realitou. V našom centre pri Bratislave sme predstavili svetu mobilnú sanitačno-technickú jednotku SaniBox, ktorá svojim funkčným dizajnom, technickými riešeniami a vlastnosťami je unikátnym projektom, na ktorý sme obzvlášť hrdí.

Realizáciou tohto projektu vieme pre garantovať vysoký štandard procesu sanitácie dávkovačov a ich hygienickú bezpečnosť.

AQUA PRO EUROPE je členom Európskej asociácie Watercoolers Europe a zakladajúcim členom Slovenskej asociácie dodávateľov pitného režimu, SWCA.

Poslaním SWCA je zabezpečiť, aby jeho členovia ponúkali najvyššie štandardy kvality, bezpečnosti a hygieny pre spotrebiteľa spolu so spoľahlivým produktom a úrovňou služieb. SWCA uľahčuje výmenu technických, vedeckých a legislatívnych informácií medzi členmi a súvisiacimi inštitúciami a slúži ako autoritatívny zdroj informácií (iný ako štatistický) o odvetví poskytovateľov pitného režimu. Pre zotrvanie členstva v asociácii a akreditáciu musia členovia striktne dodržiavať stanovy, zásady správnej praxe a kódex reklamy a správania.

Členovia sa každoročne podrobujú auditu dodržiavania zhody od nezávislých inšpekčných organizácií. Zákazník má tak istotu, že dostáva produkt a službu na vysokej kvalitatívnej úrovni a že sa jedná o dodávateľa, ktorý investuje nemalé finančné a ľudskú zdroje pre napĺňanie cieľa dlhodobo udržateľného rozvoja.

Akvizície

2016 DOXX Mineral, s.r.o

V čase odkúpenia časti podniku bol DOXX Mineral, s.r.o druhý najväčší poskytovateľ pitného režimu pre firemnú klientelu na Slovensku. Vďaka svojej polohe mal silný podiel na trhu najmä na strednom Slovensku, čo bola pre nás jedinečná príležitosť dobudovania plnohodnotného výrobného a distribučného centra v tejto oblasti.

2016 FONS aqua s.r.o

Malá spoločnosť s regionálnou pôsobnosťou na horehroní, bola zaujímavou voľbou na dopenetrovanie trhu v tejto pre nás dovtedy málo efektívnej časti Slovenska.

2017 BISTRA s.r.o

Jedna z najstarších spoločností na západnom Slovensku spravujúca cca 250 klientov najmä v oblasti nitrianskeho a bratislavského kraja s distribúciou 4500 fliaš mesačne. Ich akvizíciou sme výrazne posilnil pôsobenie v nitrianskom kraji a vybudovali nové logisticko-distribučné centrum.

2017 Ing. Štefan Kvašňovský – OPAL – združenie

Dlhodobo lokálne pôsobiaci operátor v severozápadnej časti Slovenska síce nebol objemom tak veľký ako BISTRA, dôvodom akvizície však bolo najmä vyťaženie kapacít nášho výrobného závodu v Korytnici.