Vyjadrenie ku klamlivým informáciám na adresu našej spoločnosti

Vážení klienti, obchodní partneri.

Musíme Vás informovať, že zo strany niektorých našich bývalých zamestnancov a manažérov sme boli napadnutí veľmi nepríjemnou, agresívnou a klamlivou kampaňou.

Pokúšajú sa Vás zneistiť  a nás výrazne poškodiť rôznymi falošnými dokumentmi (údajné valné zhromaždenie našej spoločnosti a menovanie nových štatutárov) a inými nepravdivými vyhláseniami.

Na našu obranu sme použili všetky legálne právne dostupné úkony a možnosti, nižšie si môžete pozrieť relevantné dokumenty:

  1. Aktuálny výpis z orsr.sk
  2. Zoznam akcionárov spoločnosti vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR
  3. Neodkladné súdne rozhodnutie voči p. ScheperoviLiqud Spirit Slovakia

Ing. Radoslav Liker, predseda predstavenstva