Využívané technológie

Celý proces plnenia pramenitej vody do 18,9 l polykarbonátových fliaš prebieha automaticky v plniacej linke. Pramenitá voda je tu privádzaná priamo zo zdroja bez akejkoľvek úpravy. Plniaci proces je rozdelený do niekoľkých krokov a zahŕňa tieto činnosti:

– vstup prázdnych fliaš do systému
– oplach fliaš horúcou vodou a saponátom z vonku a z vnútra zároveň
– oplach fliaš čistou vodou
– sanitácia fliaš vodou obohatenou o ozón
– plnenie fliaš pramenitou vodou AQUA PRO
– uzatvorenie fľaše a posun na valčekový dopravník.

Fľaša je po ceste na dopravníku označená dátumom výroby, spotreby a kódom obsluhy linky. Následne je pneumatickým manipulátorom uložená do špeciálneho prepravného systému a pripravená na expedíciu.

Nová plniaca linka

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov v našej spoločnosti vnímame ako základný pilier dlhodobého vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ, a preto v snahe maximálne zefektívniť výrobu a eliminovať prácu s bremenom na minimum, sme začiatkom roka 2018 zakúpili a inštalovali novú plniacu linku Bardi 1200 a robotický zakladač ACMI.

Dva nezávislé zdroje a vysokokapacitné plniace linky tak dávajú našim zákazníkom istotu, že voda im bude vždy dodaná tak, ako od nás očakávajú.

SaniBox

Tento projekt po niekoľkoročnom vývoji a práci našich vlastných zamestnancov sa stal realitou. V našom centre pri Bratislave sme predstavili svetu mobilnú sanitačno-technickú jednotku SaniBox, ktorá svojim funkčným dizajnom, technickými riešeniami a vlastnosťami je unikátnym projektom, na ktorý sme obzvlášť hrdí.

Realizáciou tohto projektu vieme pre garantovať vysoký štandard procesu sanitácie dávkovačov a ich hygienickú bezpečnosť.